Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål noen av kundene våre har stilt. Finner du ikke det du lurer på kan du fylle ut vårt spørsmålskjema, så vil vi svare deg så fort vi kan.

 • Kan hytta benyttes som enebolig?

Vi bygger kun hytter og har ikke noen løsninger tilpasset hus. Det er litt andre krav til bolig, blant annet balansert ventilasjonsanlegg, noe det ikke er i hytter. Vi har kun ventilasjon over vinduene og gjennomstrømming av luft under dørene. Det er også isolasjonskrav i boliger. Hemsen vår har lavere takhøyde (1,89m) og inngår ikke i bruksarealet. Trappen til hemsen ville også vært for bratt til å kunne godkjennes. Noen steder er det greit å bygge hytte og bruke den som helårsbolig, men dette blir da ordinær hyttestandard.

 • Hva er leveringstid? Hvor lang leveringstid har dere?

Vi regner leveringstid fra platen er ferdig støpt – merk dette innebærer at byggesøknad må være ferdig behandlet og godkjent før det. Leveringstid vil være i henhold til kontrakt. Ved nøkkelferdig hytte* er det ca 9mnd og ved elektroklar hytte er det ca 6mnd fra støpt plate.

 • Kan vi gjøre endringer?

Ja, innenfor Nordlyshytters retningslinjer. Hyttene skal leveres så nærme standard som mulig, forut de tilvalgene vi tilbyr. Vi tilbyr også alternative romløsninger, ta kontakt med din selger for informasjon.

 • Hva er IG?

IG står for igangsettelsestillatelse, altså byggetillatelse når kommunen har godkjent byggesøknaden.

 • Hva menes med plassering?

Dette er en skisse av hvordan dere ønsker at hytta skal plasseres på tomta. Tegn inn hytta på ett kartutsnitt av tomta i samarbeid med din entreprenør. Husk å tegne hvor inngangen, veien til tomta og hvor parkeringen skal være. Vi vil da bruke denne skissa til å utarbeide situasjonsplan (hytta sett ovenfra ink fylling og skjæring) og terrengsnitt (hytta plassert i terrenget sett fra siden).

 • Hvor høy er hytta over grunnmur?

Alle modeller er 5m.

 • Jeg har problemer med opptenning i peisovnen. Hvordan fyrer best?

Som oftest skyldes dette feil fyring. Trykk her for informerende video.

 • Kan man ha større terrasse enn standard?

Ja, innenfor hva som er tillatt i reguleringsplanen.

 • Hvor høyt er det under taket på hems?

På hemsen er det 189,5 cm under taket på det høyeste.

 • Hva er inkludert i nøkkelferdig leveranse*?

Hytta leveres komplett, ut fra kontrakt, og klar til bruk. Utarbeidelse og innsending av byggesøknad uten dispensasjoner, samt ferdigattest inngår i prisen. Nøkkelferdige* prosjekter leveres i samarbeid med sideentreprenører som fakturerer kunde direkte for sine arbeider. Les mer her.

 • Hva er inkludert i elektroklar leveranse?

Hytta er ferdig oppsatt utvendig. Innvendig er hytta isolert og plastret, reisverk for innvendige vegger er satt opp og gulvet på hemsen er lagt, klart for montering av skjult anlegg for rør og el. Materialer til terrasse og innvendig trevirke er inkludert.

 • Hva er inkludert i byggesett leveranse?

Utvendig og innvendig materialpakke levert på byggeplass i henhold til våre tekniske spesifikasjoner og generelle betingelser. Reisverk og sviller leveres precut, hvor alle deler er godt merket og pakket i logisk rekkefølge med monteringstegninger.

 • Hvor produseres hyttene?

Hytta produseres som precut og blir levert av vår leverandør Gausdal Landhandleri.

 • Leveres hytta i ferdige moduler?

Nei, den leveres som precut.

 • Kan dere levere hytter der det ikke er strøm og vann?

Ja, i noen tilfeller og under visse vilkår. Ta kontakt med oss.

 • Kan dere levere hytter der det ikke er vei fram til hytta?

Nei, vi er avhengig av å ha kjørbar vei fram til hytta for å kunne levere materialer. Adkomstvei skal være av slik beskaffenhet at leverandørens biler kan kjøre helt frem til byggestedet så materialer kan heises av og lagres umiddelbart inntil hytta på plant fast underlag. Det er en forutsetning at adkomst er tilfredsstillende for kranbilen, med plass for oppstilling maks 4m fra vegg.

 • Leverer dere hytter over hele landet?

Vi leverer i hele Sør-Norge, inkludert Trøndelag. Vi leverer ikke på øyer med kun fergeforbindelse.

 • Kan dere også levere grunn- og betongarbeider?

Nei, vi leverer kun hytta ferdig oppå plata.

 • Har dere egne snekkere?

Ja, vårt søsterselskap Faun montasje står for monteringstjenester, mens vi benytter lokale rørleggere og elektrikere.

 • Gjør dere byggesøknaden?

Utarbeidelse av ett -trinns byggesøknad uten dispensasjon er inkludert i vår nøkkelferdig leveranse*. Kommunale gebyrer i forbindelse med selve søknaden kommer i tillegg og blir fakturert direkte fra den respektive kommune og gebyrer varierer. Vi tilbyr ikke dette per dags dato (februar 2021) for byggesett og elektroklare hytter.

 • Hvor lang tid tar byggesøknaden?

Man må beregne god tid på byggesøknaden, det spørs på hvor mye du som kjøper har klart i forhold til tomten du skal bygge på. Normalt tar det 12-15 uker.

 • Kan man endre på takvinkel?

Maks takvinkel er 30* Men vi kan levere i 27* eller 29* på alle modeller mot et pristillegg.

 • Kan dere hjelpe oss med skisse til plassering på tomten?

Skisse til plassering på tomt er kundens ansvar, men vi er behjelpelig om kunden ønsker et synspunkt på hvordan vi mener hytten bør plasseres.

 • Ved nøkkelferdig leveranse* er det vår tegeavdeling som utarbeider situasjonsplan.

I noen tilfeller vil det kunne være nødvendig med et landmålingsselskap for prosjektering av plassering. Dette gjelder i tilfeller med spesielt utfordrende terreng og små marginer på avstand til nabogrense, eller de tilfeller hvor kommunen/reguleringsplan krever dette. Merk! Ved enkelte tilfeller krever også kommunene innmåling av plassering med GPS-koordinater før byggesøknaden behandles. Dette ordnes og bekostes av kunden.

 • Kan vi få gulvvarme i hele hytta?

Nei, vi leverer kun gulvvarme under flis, aldri under tregulv.

 • Kan man levere egne fliser

Nei det kan man ikke.

 • Hvordan er rekkverket på hyttemodeller med åpen hemseløsning?

På Polar modellene så er det glassrekkverk og på Saga modellene er det tre/stålspiler. Lofoten har lukket hems.

 • Hva slags taktekke kan dere levere?

Shingel er standard, men vi kan levere enten klargjøringspakke for torv eller komplett torvtak som et tilvalg.

 • Er torvtaket vedlikeholdsfritt?

Nei, det må vannes, lukes, klippes og gjødsles ved behov.

 • Hvor mye snø tåler taket?

Taket er dimensjonert for 650kg/kvm, men skulle forholdene kreve større dimensjoner så dimensjonerer vi etter gjeldene forhold mot et tillegg i pris.

 • Kan hytta leveres ferdigbehandlet utvendig?

Ja om det velges forhåndsbehandlet utvendig kledning er dette gjort på fabrikk med tre-strøksbehandling; med råtebehandling, grunning og ett strøk i valgfri farge fra Jotun sitt sortiment innen maling eller trebitt beis. Det benyttes Jotuns premium produkter Trebitt og Drygolin Ultimat.

 • Kan hytta speilvendes?

Ja, alle hyttemodellene kan speilvendes. Utsikt og solforhold er med på å avgjøre hva som passer best.

 • Kan dere levere rekkverk på terrasse?

Ja, men vi kan ikke levere grind/port. Dette må eventuelt settes inn av kunde på egenhånd da vi kun lager en åpning.

 • Har dere flere mål på tegningene?

Tegningene våre er laget i målestokk 1:100. Skriv ut tegninger på A4 ark i 100% størrelse. Mer detaljerte mål inngår på arbeidstegningene.

 • Kan man få eikegulv på hemsen?

Nei, da vil høyden på hemsen bli over 190cm og dermed.

 • Hvordan måles takhøyden?

Vi bruker A takstoler, da måles det ikke til bindingsverk, men til netto høyde.

 • Legger dere jording?

Jording inngår i leveransen til elektriker. Blir vanligvis lagt når plata skal støpes.

 • Leverer Faun gruppen elektro/VVS tegninger til sålestøper (RK mur)?

Elektriker og rørlegger lager egne tegninger selv. Vi lager målsatte arbeidstegninger der fundamentplan inngår. Det er fundamentplanen som trengs når de skal støpe.

 • Hvem skal koordinere VA og EL med sålestøper (RK mur)?

Det er kundes ansvar å koordinere arbeidene fram til plata er ferdig støpt. Etter det er det Faun montasje som har framdriftskoordinering. Informasjon om hvem som er ansvarlig for VA og EL vil man få informasjon om når ansvarsretter sendes ut til signering av entreprenører.

 • Når får man arbeidstegninger?

Disse blir sendt ut innen kort tid fra IG (byggetillatelse). Vanligvis innen 14 dager.

 • Bør vi stikke ut tomta nå, eller vente til etter byggesøknad er godkjent?

Det mest vanlige er at hytten skal måles inn etter at grunnmur eller hytten er ferdig, for å få en ordentlig koordinert basert plassering.

 • Hva menes med tinglyst informasjon?

Hovedsakelig ved denne anmodningen, så er vi ute etter at det foreligger rett til bruk av vei fram til tomten, evt. at atkomstvei/ledning traseer (vann, avløp og strøm) som går over naboers grunn er tillatt. Dette gjelder også rett til tilkobling av felles vann og avløp nett dersom det ikke er kommunalt VA. Det er dette som er mest relevant for byggesaken og at de privatrettslige forholdene er bevart. Dersom det er tinglyste forhold som hører til tomten er dette noe som burde fremkomme i en evt. kjøpekontrakt eller i skjøtet.

 • Kan man lukke hemsen på Polar med full glassvegg?

Nei dette er ikke et tilvalg vi har, ønskes dette må det ordnes av kunde etter overtakelse. Vi kan ikke overlevere hytta uten rekkverk, så dette må man fjerne selv i den sammenheng.

 • Hva er med i baderoms-leveransen deres?

Tilsvarende likt som i visningshyttene, dette avhenger av hva rørlegger i de ulike områdene tilbyr. Eventuelle oppgraderinger kan avtales direkte med rørlegger etter IG.

 • Kan man bygge hytte som hus?

Vi bygger kun hytter og har ikke noen løsninger tilpasset hus. Det er litt andre krav til hus, blant annet balansert ventilasjonsanlegg, noe det ikke er krav til i våre hytter. Vi har ventilasjon over vindu og gjennomstrømming av luft under dørene. Det er også krav om tykkere vegger og tak enn det er i hytta. Noen steder er det greit å bygge hytte og bruke som helårsbolig, men dette blir da ordinær hyttestandard.

 • Hva skjer med byggestart dersom det ikke er farbar vei?

Veien skal være farbar i hele byggeperioden, og vi kjører ikke ut materialer uten at det er planlagt oppstart. Er ikke veien farbar da vi planlegger start på prosjektet, må kunde eventuelt utsette oppstart og tiden som forsvinner ut fra det, vil bli lagt til kontraktstiden. Vi prøver selvfølgelig å tilpasse dette, men det er ikke alltid mulig.

 • Hvilken størrelse er spottene i taket?

Disse er 23mm i standard leveranse.

 • Får vi Entreprenørgaranti?

Ja, denne garantien utstedes i kundens prosjekt, men blir først sendt ut når vi skal i gang med oppføringen av hytta. Det utstedes først en garanti på 10% av snekkerprisen som gjelder i selve byggeperioden. Når hytta blir overlevert vil det bli utstedt en garanti på 5% som gjelder fra overtakelse og i 5 år fremover.

*Nøkkelferdig løsning fra Nordlyshytter innebærer totalentreprise over mur med elektro og vvs som sideentreprise.