Kommende hyttemesser 2020

Vi er tilstede på følgende messer i 2020:


Tomte- og hyttemessen Hellerudsletta
4.-6. september
Boligmessen Ålesund
18.- 20. september
Boligmessen Bergen/Åsane
25.-27. september
Vårmessen Hellerudsletta
23. - 25. oktober
Boligmessen Trondheim
13.-15. november