Lofoten Max
Max løsning

Lofoten Max

På Lofoten trekkes frontpartiet 120cm ut og hytta får en større stue med flere vinduer. Hytta vil fortsatt ha adskilte etasjer.

Priser

Lofoten 85

Inkl.Max løsning 2.460.000,-

Lofoten 94

Inkl.Max løsning 2.570.000,-

Lofoten 103

Inkl. Max løsning 2.720.000,-

Lofoten 112

Inkl. Max løsning 3.010.000,-

Teknisk info

Takvinkel
30 grader
Høyde
5,00 m
Gesims
3,55 m
Lofoten Max