Husk vedlikehold av torvtaket!

Et levende grønt tak krever årlig oppfølging for å sikre et pent tak med lang levetid. Nå som sommeren nærmer seg begynner det å bli ganske så tørt i torven rundt omkring, det er derfor viktig å vedlikeholde torven, ikke bare for det visuelle, men også på grunn av brannsikkerheten.

Her kommer Nittedal Torvindustri sine råd for torvtak:

  • Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing. Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
  • Etablerte tak vannes i tørkeperioder. Etablerte tak slås hver høst, bruk gjerne gresstrimmer. Ved kraftig vekst/lengde kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren.
  • Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket. Luk vekk uønskede vekster og ugress så tidlig som mulig på våren/sommeren. Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.
  • Gjødsling: Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadratmeter tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak!

På Nittedal Torvindustri sin hjemmeside kan du registrere deg for påminnelser om vedlikehold av deres torv.